مطالب مرتبط:

سرنوشت “یومف” همچنان نامشخص

سفارت افغانستان در سویس به نقل از وزارت خارجه‌ی سویس با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه کشور گفته بود که دانشگاه ی...

مطالب اخیر