مطالب مرتبط:

سادات: نقش جوانان در تأمین صلح مؤثر است

معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روی نقش جوانان در تأمین صلح در کشور تأکید کرده و آنرا مؤثر می داند کمال سادات معین جوانان این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت، به هدف سه

مطالب اخیر