مطالب مرتبط:

مینه پال: کمیسیون تحقیقی بزودی کارش را آغاز می‎کند

ریاست جمهوری افغانستان می گوید کمیسیون تحقیقی در خصوص حملۀ خونبار اخیر شهر کابل به زودی کارش را آغاز می کند دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیوآزادی گفت که در ترکی

مطالب اخیر