مطالب مرتبط:

چاره اندیشی برای رفع خلاء معلوماتی در بخش مهاجرت

بگفته معاون دفتر IOM در کابل، با انجام یک تحقیق جامع درمورد مهاجرت، خلاء معلوماتی موجود رفع خواهد شد.   وزیر ام...

مطالب اخیر