مطالب مرتبط:

چرا از دولت افعانستان در اجلاس مسکو دعوت نشد؟

گفتگوی مختصر با تلویزیون بی بی سی فارسی در این زمینه؛ تبصره های حاشیوی دلایل نادیده گرفتن دولت افغانستان در اجل...

مطالب اخیر