مطالب مرتبط:

شاعر افغانستانی دبیر علمی جشنواره شعر فجر ایران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران طی حکمی «محمدکاظم کاظمی» شاعر افغانستانی را به عنوان دبیر علمی یازدهمین جشنواره...

مطالب اخیر