مطالب مرتبط:

اینها سی میلیون انسان را از خود متنفر کرده اند

وزیران دفاع ملی، امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی بدلیل افزایش ناامنی ها به مجلس سنا فراخوانده شدند. وزیر دفاع...

مطالب اخیر