مطالب مرتبط:

تاکید وزارت صحت بر واکسین اطفال زیر پنج سال در مقابل پولیو

داکتر فیروز الدین فیروز؛وزیر صحت عامه گفت وزارت صحت عامه در نظر دارد با توجه به شیوع امراض در فصل گرما در بین ولسوالی های افغانستان بیش از۴٫۷ ملیون طفل را واکسین نمایند

مطالب اخیر