مطالب مرتبط:

فیفا: حکومت نباید در کار کمیسیون‌های انتخاباتی دخالت کند

برخی از نهاد های مدنی و احزاب سیاسی در کنار اصلاح سیستم انتخابات بر استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی نیز تأکید م...

مطالب اخیر