مطالب مرتبط:

سیر سعودی تلفات غیر نظامیان در افغانستان؛ بیش از ۵۰۰۰ تن در شش ماه کشته و زخمی شده اند

مطالب اخیر