مطالب مرتبط:

زیدان جانشین په په در فصل آینده را مشخص کرد

خسوس وایه خو، کاپیتان سابق تیم جوانان اسپانیا، فصل آینده جانشین په په در رئال مادرید خواهد شد. قرارداد ...

مطالب اخیر