مطالب مرتبط:

واکنش طالبان به اظهارات دپلمات ناروی در بارۀ ملا عمر و مداخلۀ پاکستان در گفتگوهای صلح

گروه طالبان به اظهارات یک دپلماتی از کشور ناروی مبنی بر ملاقات او با رهبر طالبان و مداخلۀ پاکستان در روند صلح افغانستان، واکنش نشان دادند.

مطالب اخیر