مطالب مرتبط:

د سولې په تړاو مو وړاندیزونه له افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي

د پګواش نړيواله موسسه وايي د سولې په اړه يې خپل وړانديزونه له افغان حکومت او وسله والو طالبانو سره شريک کړي دي.

مطالب اخیر