مطالب مرتبط:

نیروهای امنیتی افغان برای راه اندازی عملیات گُسترده …

نیروهای امنیتی افغان برای راه اندازی عملیات گُسترده برضد طالبان درهلمند آماده‎گی می‎گیرند

مطالب اخیر