مطالب مرتبط:

مجلس، نهادهای امنیتی را به بی پروایی در تامین امنیت نمایندگان متهم کرد

در پی حمله انفجاری بر موتر حامل فکوری بهشتی نماینده مردم بامیان، رییس مجلس نمایندگان گفت که نهادهای امنیتی در ت...

مطالب اخیر