مطالب مرتبط:

در انتظار جناب عبدالله نباشید

داکتر عبدالله به هیچ وجه نمی تواند سهم شما را در حکومت کابل تامین نماید. یگانه موردی که سبب شد تا او از طرف جبه...

مطالب اخیر