مطالب مرتبط:

اکثر داعشیان از پاکستان به افغانستان آمده‎اند

در جنگ ننگرهار هشتاد درصد داعشیان پاکستانی بودند و هر زمانی‎که تحت فشار نیروهای امنیتی می گیرند به آن سوی خط فر...

مطالب اخیر