مطالب مرتبط:

دشمنان افغانستان تنها منحصر به طالبان و داعش نیست

پیام آفتاب: تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله می‌گوید جنگی که در حال حاضر در افغانستان وجود دارد تنها جنگ طالبان و...

مطالب اخیر