مطالب مرتبط:

دشواری‌های یک ترانس جندر در اندونیزیا

در جریان سال جاری میلادی، حقوق اقلیت‌های “تراس جندرها” به شدت مورد حمله قرار گرفت است، ولی با این ه...

مطالب اخیر