مطالب مرتبط:

انفجار در حوزه ششم امنیتی شهر کابل پنج زخمی بر جاگذاشت

در نتیجه وقوع انفجار در جوار مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی از مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل، پنج تن زخمی شدن...

مطالب اخیر