مطالب مرتبط:

جاهد: دشمن افغانستان تنها منحصر به طالبان و داعش نیست

تاج محمد جاهد، وزیر امور داخلۀ کشور می‌گوید جنگی که در حال حاضر در افغانستان وجود دارد تنها جنگ طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی نیست.

مطالب اخیر