مطالب مرتبط:

زد و بندها، سبب وقوع انفجار بود نه داعش

داعش مسوولیت رویداد اسد را بر عهده گرفته است

مطالب اخیر