مطالب مرتبط:

حمله تروریستی امروز به موتر حامل فکور بهشتی نماینده مردم در پارلمان از دریچه دوربین

حوالی ساعت ۰۹:۱۰ صبح امروز یک انفجار نیرومند غرب کابل را تکان داد که گفته می شود نماینده مردم در مجلس ...

مطالب اخیر