مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان در مورد نشست مسکو ابراز نگرانی کرد

حکومت افغانستان در مورد نشست مقام های روسیه، چین و پاکستان در مسکو ابراز نگرانی کرده است. احمد شکیب مستغنی سخنگ...

مطالب اخیر