مطالب مرتبط:

موتر یک عضو مجلس نماینده گان در کابل هدف انفجار قرار گرفت

دقایقی پیش یک انفجار در غرب کابل موتر یکی از نماینده‌گان مجلس را هدف قرار داده‌است.

مطالب اخیر