مطالب مرتبط:

بازداشت عضو ارشد طالبان در لوگر

نیروهای پلیس ملی افغانستان یک عضو گروه تروریستی طالبان در ولØ...

مطالب اخیر