مطالب مرتبط:

ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان وضعیت امنیتی را هر روز بدتر می‌کند

رحمانی گفت: علت افزایش ناامنی‌های جاری در کشور حضور نظامیان Ø...

مطالب اخیر