مطالب مرتبط:

نظامیانی که برنمی گردند، خاین به کشور هستند

دیپلمات ها و نظامیانی که از خارج بر نمی گردند خاین به خاک اند و بر حلف خویش پا می گذارند. دولت افغانستان باید م...

مطالب اخیر