مطالب مرتبط:

رحمانی پیلوت 3.6 میلیون دالری دولت افغانستان

نیلوفر رحمانی برای دولت افغانستان قریب به 3.6 میلیون دالر هزینه برداشته است. یکی از همسنگران و پیلوت های کشور (...

مطالب اخیر