مطالب مرتبط:

۱۴۷۹ سواد آموز در سمنگان فارغ شدند

مقام‌های محلی در ریاست معارف ولایت سمنگان در شمال کشور گفتند که ۱۴۷۹ نفر از سواد آموزان از چندین کورس سواد آموز...

مطالب اخیر