مطالب مرتبط:

مقامات ایران و افغانستان بر گسترش روابط تاکید کردند

در نخستين نشست مشترك واليان مرزي ايران وافغانستان که امروز درشهر مشهد آغاز شد، بر توسعه روابط میان دو کشور تاکید شد

مطالب اخیر