مطالب مرتبط:

سنای افغانستان مسئولان امنیتی را فراخواند

مجلس سنای افغانستان وزیران دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را به دلیل شدت گرفتن جنگ در این کشور فراخواند. نم...

مطالب اخیر