مطالب مرتبط:

یامامتو: به خاطری که روند صلح نتیجه نداده نباید کم حوصله شوید

یوناما یا نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید روند صلح زمان‌گیر است و در مقابل طولانی‌شدن آن باید از بردباری کار گرفت

مطالب اخیر