مطالب مرتبط:

کشورهای خارجی از روابط خود باطالبان برای برقراری صلح استفاده کنند

پس از انتشار گزارش هایی از سوی مقامات کابل و مسکو در خصوص ارتباط آنها، حنیف اتمر خواستار استفاده از این روابط ب...

مطالب اخیر