مطالب مرتبط:

نشست مشترک واليان سرحدى ايران و افغانستان در مشهد آغاز شد

شهرهرات (پژواک، ٤اسد٩٥): به هدف تقويت روابط منطقوى، نخستين نشست مشترك واليان سرحدى ايران و افغانستان، امروز در شهر مشهد ایران آغاز گرديد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات، امروز(٤ اسد) به رسانه ها گفت که در اين نشست، معين وزارت مبارزه بامواد مخدر كشور، والیان هرات، فراه، نيمروز، معين وزارت داخلۀ

مطالب اخیر