مطالب مرتبط:

ولایت هایی که قرار است فدرالی شوند

قابل توجه بزرگان دولتی و سیاستمداران صاحب صلاحیت کشور. به اثر مکدر شدن روابط بین رییس جمهور غنی با جنرال دوستم،...

مطالب اخیر