مطالب مرتبط:

بحران شمال و نشست سه جانبه مسكو

در حاليكه شمال كشور در تداوم تنش ميان جنرال دوستم و حكومت مركزى، آبستن بحران جديدي است، سه كشور روسيه، چين و پا...

مطالب اخیر