مطالب مرتبط:

اندر باب گفتگو با ارگ!

مى گويند اديسون به غرض كشف برق هزار و هفتصد آزمايش علمى كرد اما منجر به كشف برق نشد. برخى بر او عيب گرفتند و طع...

مطالب اخیر