مطالب مرتبط:

امضای قرارداد خریداری وسایط تخلیه و بارگیری خط آهن حیرتان – مزارشریف

وزیر فوایدعامه قرارداد مذکور را با کمپنی انجلیک انترنشنل لمیتد امضا کرد.   مسیر خط آهن حیرتان مزارشریف به طول 7...

مطالب اخیر