مطالب مرتبط:

در افغانستان بیش از یک‎هزار موتر زرهی غیرقانونی تردد می‎کند

با آن که هنوز رقم دقیق واردات وسایط زرهی در ۱۵ سال گذشته مشخص نیست، اما معلومات ریاست عمومی گمرکات نشان میدهد ا...

مطالب اخیر