مطالب مرتبط:

در بیست و چهار ساعت گذشته بیش از ۶۰ شورشی در کشور کشته شدند

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر