مطالب مرتبط:

عامل تیزاب پاشی بر اعضای یک خانواده در قندوز بازداشت شد

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر