مطالب مرتبط:

حکمت خلیل کرزی با سفیر غیر مقیم آذربایجان دیدار کرد

آریانانیوز: بعد ازظهرروز گذشته، معین سیاسی و سرپرست وزارت امورخارجه با سفیر غیر مقیم جمهوری آذربایجان، دیدار و ...

مطالب اخیر