مطالب مرتبط:

بررسی پروندۀ اتهام احمد ایشچی علیه جنرال دوستم هنوز جریان دارد

پس از اظهارات ضد و نقیض در مورد چگونه‌گی نتیجۀ بررسی قضیۀ جنرال دوستم و احمد ایشچی، ریاست جمهوری افغانستان تاکید می‌کند که تحقیقات در این مورد هنوز جریان دارد.

مطالب اخیر