مطالب مرتبط:

نقش بزرگ نیروهای خیزش مردمی در امنیت ولایت فاریاب

پیام آفتاب: ولسوال خواجه سبزپوش گفت: "اگرنیروهای خیزش مردمی ما به صفوف پولیس محلی جذب شوند تمام قریه جات به دست...

مطالب اخیر