مطالب مرتبط:

الظواهری خواهان ربودن غربی‌ها شد

رهبر القاعده از اعضا و حامیان این گروه خواست تا غربی‌ها را گروگان بگیرند و آن‌ها را با بازداشتی‌های این گروه مبادله کنند

مطالب اخیر