مطالب مرتبط:

درباره دوسیه جنرال دوستم برسر دوراهی قرار نداریم

تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد اتهامات علیه جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری جریان دارد.

مطالب اخیر