مطالب مرتبط:

ای تو آهوی نازک بدنِ بلخم..

رهبرا، می‌ دانی؟ در خیالم ترا، پلنگِ برفی هندوکش خوانده بودم پلنگی که در بلندی‌ هاست بی ‎باکانه، قله‌ های هندوک...

مطالب اخیر