مطالب مرتبط:

اشرف غنی پس از تعطیلات زمستانی نامزدهای جدید کابینه را معرفی می‌کند

پیام آفتاب: رئیس جمهور پس از اتمام تعطیلات زمستانی پارلمان نامزدهای جدید کابینه را معرفی می کند.

مطالب اخیر