مطالب مرتبط:

افغانستان، دومین کشور بیسواد جهان

افغانستان دومین کشور بیسواد جهان می باشد. سازمان بین المللی یونسکو اعلام می کند که افغانستان دومین کشور بیسواد ...

مطالب اخیر